// GALLERI - Tjäder & orre

Alla bilder går att köpa och får inte användas utan tillstånd.  / All photos are for sale and are not for use without permission.
© Daniel Nordgren/Westerbotten Wildlife.